Odkazy

Mafie 2012 - tradiční jarní výlov bílou rukavičkou
Gangy Práglu - recesní happening s vodními kvéry.
Famiglia - intenzivní městská hra na mafiánské rodiny.
Compagnie - obchod, suroviny a haldy voňavých peněz.
Akce Everest - výstup na střechu světa na Petříně.

Assassin - mafiánská společnost Geologica Siciliana (Brno).
Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Mateřská organizace.
Velký vůz - zážitkové akce pro širokou veřejnost.

Tiskoviny: plakát k tisku a banner na web.