Pravidla hry Machineria 2012

Machineria je intenzivní společenská městská hra na pražské automobilové gangy. Každý z 6 gangů tvoří až 22 borců a koček, přičemž v čele stojí boss, jehož slovo je všem v klanu svaté. Každý hráč ctí zákony podsvětí a je oddaným členem své garáže, kterou si cení nad svůj vlastní život.

Pokud jste hráli předchozí podzimní hry: Machineria navazuje herními principy na Famiglii, přičemž využije prvek přivýdělků z Compagnie. Budete znát i stávající šéfy.
Oproti Mafii si pak užijete špinavé práce týmu, ať už ve velkých hrách, či při lovu a měli byste počítat s větší časovou náročností.

Cíl hry:

Hlavním úkolem gangu je zajistit všech 65 aut z připraveného seznamu. Jak toho dosáhne je jen na jednotlivých členech.

Snahou každého gangu je tedy shánět a vyměňovat auta, přitom se zbavit nepřátel, ochránit svého šéfa a přežít co nejdéle. Vítězem se stane ten, který sežene nejvíce bouráků, přičemž v první řadě rozhoduje, zda sehnali všechna auta na svém seznamu. Auta lze získat

 • za mordy v konkurenčních týmech
 • za velké akce, kterých se účastní celá garáž
 • za drobné prácičky pro jednotlivce
 • bonusem pro rychlé sběratele

Kdo se může přihlásit?

Machineria je určena pro všechny aktivní nadšence, kteří se budou po celé herní období vyskytovat v Praze. Hráč navíc nehraje jen za sebe, ale především za svou garáž, jejíž úspěch stojí i na jeho aktivitě. Případné omezení obvyklého programu na těchto pár dní je nezbytné:-) Odměnou pak je mnohem více akce, zážitků, blízké seznámení se se členy svého týmu a navázání nových přátelství.

Nutnou podmínkou účasti je věk nad 15 let a dokončená ZŠ docházka

Časový rámec hry:

Hra začíná odděleným úvodním srazem každé garáže, který proběhne ve večerních hodinách 8. října 2012. Gangster, který se řádně zaregistruje na webu, bude mu schválena karta a bude některým z bossů vybrán do své garáže, dostane tajnou zprávu, kde budou všechny potřebné informace o místě a času (a dále např. i příloha pravidel).

Na tomto slavnostním setkání šéf mimo jiné podrobně vysvětlí nejasnosti v pravidlech, rozdá herní karty, určí pozice v gangu a seznámí hráče s prvními úkoly. Garáž si pak společně dohodne strategii, způsob komunikace a zahájí přípravu na první akce...

Hra je pro svou relativně vysokou intenzitu naplánována na necelé dva týdny. Začne v úterý 9. 10. ve 4:44 a skončí ve čtvrtek 18.10. o půlnoci . Lov skončí ještě před závěrečnou čtvrteční hrou. Na pondělí 22. října je pak naplánován společný závěrečný sraz - afterparty - kde proběhne slavnostní zakončení a vyhodnocení.

Průběh hry (rámcově):

Hra probíhá ve dvou oddělených rovinách, které spojuje snaha získat co nejvíce vozidel. První rovinou jsou různé časově omezené akce, úkoly a mise, kterých se členové garáže účastní a pokoušejí se být v plnění úspěšnější než jejich soupeři. Druhou rovinou je pak kontinuální mordování na základě herních karet probíhající podle specifických pravidel.

Auta

Vozy nejrůznějších typů jsou obživou pro všechny garáže. Kdokoliv jich u sebe může mít neomezené množství, přičemž živí u sebe vždy musí mít alespoň vlastní auta, která vlastní od začátku hry. Vlastní auta nejde s nikým měnit - lze o ně pouze přijít či nepřijít v druhé rovině hry, naopak získaná auta je možno směňovat libovolně ve vlastní garáži i s konkurencí. Tým, který prokazatelně získá všechna potřebná auta dostane do závěrečného součtu bonus jednoho vozu za každých šest hodin zbývajících do konce hry. Rychlost je v této hře výhodou.

Akce, úkoly a mise (rovina první):

V průběhu hry proběhnou různé akce, mise a přivýdělky, kterých se rodiny zúčastní.

Prvním typem jsou velké akce. Hráč se nemusí nutně zúčastnit všech; neúčastí však oslabuje svou rodinu. Za každou akci pak lze získat rozdílné množství aut odvislé od typu akce a úspěchu rodiny.

V čase průběhu těchto akcí se nebude mordovat podle karet. (Nebude probíhat 2. rovina - více k "době hájení" v příloze pravidel.) Akce budou probíhat pro všechny rodiny paralelně. Náplň akcí bude originální, různorodá a především pak zábavná. Konkrétní podoba však samozřejmě zatím zůstává v utajení...

Úmrtí gangstera v rámci druhé roviny nemá žádný vliv na jeho účast na velkých akcích. I zcela vyvražděný gang se tak může (a rozhodně by měl !!!) účastnit akcí, úkolů a misí v rámci této první roviny.

Druhým typem jsou drobné přivýdělky, kterých bude během hry vyhlášena přes fórum celá řada. Tyto prácičky jsou nabízeny gangsterům zamordovaným v druhé rovině – když nemohou lovit své konkurenty, mohou se věnovat této činnosti. Dosud živí parťáci je mohou doprovázet, činí tak však na své nebezpečí, neboť na tyto práce se hájení nevztahuje (pokud není napsáno jinak). Klan může vyslat na přivýdělek samé živé jen v případě, že nemá ještě nikoho pod drnem.

Pro lepší představu o nárocích na čas zveřejňujeme předběžný harmonogram akcí:
 • první týden: pondělní večer zahájení – účast nutná , pak úterý a čtvrtek akce od 18.30
 • o víkendu se žádné akce vedoucí k zisku odehrávat nebudou, ale mohou probíhat akce jednotlivých garáží
 • druhý týden: pondělní akce od 17.00, čtvrtek závěrečná hra začínající od 16.00, kde pozdní příchod nevadí.
 • pondělí (třetí týden) 22.10. večer afterparty
 • plus nějaké mordování a až tři přivýdělky denně.

Mordování (rovina druhá):

Pro účely druhé roviny hry je každá garáž rozčleněna do této struktury - významné pro udávání:

hierarchie gangu

Každý hráč - kromě bosse - má na začátku hry kartu svého nadřízeného (kartu s údaji, dle kterých lze tohoto nadřízeného vypátrat - povinně se vyplňuje při registraci do hry) a několik vlastních aut podle pozice. V případě své smrti odevzdá – udá – tyto karty svému mordýři. Mordýřova garáž se tak postupně dostane ke kurýrovi, Synovi/kšeftařům a nakonec může sejmout i šéfa mordované rodiny (jehož smrt je specifická – viz příloha pravidel) navíc každým mordem bohatne. Vlastní auta jsou nesměnitelná až do konce mordování – pak jdou auta přeživších vyměnit a případně použít do seznamu.

Vedle toho má na začátku garáž jednu kartu čórky z jiné garáže. To „zprostředkovává vstupy“ do ostatních gangů. Je-li kdokoli zamordován, odevzdá kartu svého nadřízeného mordýřovi (udá ho). Kartu své oběti (toho, koho zrovna lovil) ale vrací zpět (nutno fyzicky předat) do své garáže. Ta tedy nemůže "přijít" o své oběti. Mordýř pak pomocí webového rozhraní co nejrychleji nahlásí mord, což se projeví v grafickém zobrazení.

Rámcová základní pravidla mordování:

 • zamordovat smí hráč pouze toho, jehož kartu má v daný moment fyzicky u sebe
 • kartu oběti si lze v rámci gangu libovolně předávat
 • počet karet, které má hráč v držení, není omezen
 • mordýř smí zamordovat jen hráče na stejné či nižší úrovni než je on sám
 • pokud rodina při mordování narazí na slepou uličku (daný hráč na kartě jejich oběti už byl sejmut konkurenční garáží) v pomyslné struktuře pyramidy, bere to jako nespravedlivý osud a soustředí se na mordování dalších rodin
 • v podsvětí vládne právo silnějšího, proto klan může mordovat ostatní klany tak dlouho, dokud je alespoň někdo naživu
 • ve hře je možné, aby se vzájemně lovili dva hráči
 • hráči jsou povinni dodržovat svůj rozvrh, který vyplnili na hrací kartu. V případě závažného neplnění programu z karty je možné uložit garáži proviněného adekvátní pokutu
 • kdo je zamordován již nemůže dále mordovat
 • průběh samotného mordování je podobný jako ve hře Mafie - v některých aspektech se však liší!!!; podrobně vysvětlen je v příloze pravidel; základem však zůstává nekontaktnost a absolutní zákaz použití fyzické síly či násilí!!!

Pro zamordovaného mafiána hra nekončí. Dále pokračuje v první rovině (účastní se akcí) a částečně i v rovině druhé. Může nadále pomáhat své rodině: podrobně ji informovat o svém skonu, shánět informace, doprovázet při mordování své „živé“ kolegy, atd. Nesmí však tvrdit či předstírat, že ještě žije (na případnou otázku musí pravdivě odpovědět).

Nemůže být pochopitelně už znovu zamordován, ani znovu udat svého nadřízeného, ani sám zamordovat někoho jiného!!!

Povinnosti:

Hráč se řídí aktuálními platnými pravidly, sleduje aktuality a podsvětní fórum. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutím organizátorů.

V průběhu hry je hráč povinen mít u sebe stále kartu svého nadřízeného a vlastní vozy, v případě svého skonu je předat svému mordýři, který svůj úspěch neprodleně nahlásí přes webové rozhraní.

Fórum a web:

Nejpozději se zahájením hry bude zprovozněno podsvětní fórum. Vedle společných větví (informace o hře, aktuality, změny programu vůči kartám atd.) tu bude mít každá garáž své tajné fórum, kde může nerušeně kout pikle. Dále bude na webu hry graficky znázorněn stav mordování.

Pravidla, spory, fair-play a další drobty...

Veškeré nejasnosti a spory pomohou vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů, případně dohoda bossů.

Za všech okolností je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas. Téma zločinného podsvětí je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků! Jakékoli použití síly či násilí je absolutně vyloučeno! Je třeba dbát i na nebezpečnost dopravy a pohodlí nehrajících spoluobčanů.

Na úvodní schůzce bude vybrán účastnický poplatek ve výši 100 Kč na pokrytí nákladů akce.

Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí. Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i v reálu! Hráči se účastní hry Machineria na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Nezbytnou součástí pravidel je i jejich příloha! Příloha bude obsahovat doplnění pravidel, jejich případné změny a především četná upřesnění. Příloha bude zaslána účastníkům hry společně s pozvánkou na sraz od bossů po ukončení registrací 5.10.

Organizátoři hry Machineria
září 2012
http://machineria.podsveti.cz
- - - - - - -

Podsveti.cz (2012): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma loupení a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište email. Rádi vám pomůžeme s organizací hry ve vašem městě. Nebo vám alespoň pošleme něco pro inspiraci...